เกี่ยวกับเรา

นี่คือบล็อกของผู้เขียนเชิงโต้ตอบและความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นมุมมองส่วนตัวของเขาบางครั้งก็ไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้อ่านและตัวละครที่เขาเขียนถึง ผู้เขียนยินดีรับคำชี้แจงและความปรารถนาของคุณหากคุณพูดในรูปแบบที่ถูกต้อง ไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาจะไม่สุภาพกับคุณและคุณเองก็เป็นคนขอ